2020. október. 24, Salamon

Mindszentkálla polgármesteri döntések előterjesztései

2020. évi döntések előterjesztései

Temetői díjak felülvizsgálata

Elszámolás a 2019. évi rendezvényekről

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről  | melléklet

Mindszentkálla Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása
melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosítása  | melléklet  | melléklet  | melléklet  

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadása

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2019. évi ellátásáról  | melléklet  | melléklet  

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme  | melléklet  | melléklet  

A Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos változás

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében a Mindszentkálla 358 hrsz-ú út felújítására

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében a háziorvosi rendelőbe orvosi eszközök beszerzésére

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről