2020. október. 24, Salamon

Mindszentkálla polgármesteri döntések

2020. évi határozatok

26/2020.(IV.02.) határozata - A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

27/2020.(IV.15.) határozata - Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

28/2020.(IV.22.) határozata - Mindszentkálla orvosi eszköz beszerzés pályázat

29/2020.(V.06.) határozata - Mindszentkálla, 358. hrsz út felújítás pályázat

30/2020(V.08.) határozat: A Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

31/2020.(V.18.) határozat: A Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú ingatlant érintő adásvételi ügyben a vevő személyének megváltozásáról

32/2020.(V.18.) határozat: A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásáról

33/2020.(V.18.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

34/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról

35/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása elfogadásáról

36/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

37/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

38/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

39/2020. (VI.15.) határozat: A Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

40/2020. (VI.16.) határozat: A 2019. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

41/2020. (VI.16.) határozat: A 2019. évi rendezvényekkel való elszámolásról

42/2020. (VI.17.) határozat: A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

2020. évi rendeletek

5/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról rendelet >>   melléklet >>

6/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet: Mindszentkálla Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról rendelet >>   melléklet >>