2024. július. 12, Izabella

Mindszentkálla polgármesteri döntések

2021. évi rendeletek

1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról   rendelet >>  

2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet: A 2021. évi költségvetésről   rendelet >>   melléklet >>

3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról  rendelet >>

4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet: Mindszentkálla Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról  rendelet >>

5/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A falugondnoki szolgáltatásról  rendelet >>

6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról  rendelet >>

7/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról  rendelet >>

2021. évi határozatok

2/2021. (II. 08.) határozat: A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

3/2021. (II. 22.) határozat: Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról

4/2021. (II. 22.) határozat: A 2021. évi közbeszerzési tervről

5/2021. (II. 24.) határozat: Várakozóhelyek biztosításáról

6/2021. (III. 01.) határozat: Mindszentkálla 049. hrsz.-ú ingatlanon lévő ravatalozó felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról

9/2021. (III. 29.) határozat: Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020 (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához

10/2021 (V.11.) határozat: A Mindszentkállai közösségi színtér 2021 évre vonatkozó szolgáltatási tervének elfogadásáról

11/2021. (V.11.) határozat: A Mindszentkálla belterület 302 hrsz.-ú út felújítására pályázat beadásáról

12/2021. (V.11.) határozat: A temetőben térköves közlekedési út készítése tárgyú pályázat beadásáról

13/2021. (V.17.) határozat: Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás elfogadásáról

14/2021. (V. 25.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

15/2021. (V. 28.) határozat: A Káli – medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény 2020. évi pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról

16-18/2021. (V. 28.) határozatok

19/2021. (VI. 09.) határozat: Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról

20/2021. (VI. 11.) határozat: A Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezéséről

21/2021. (VI. 11.) határozat: A 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről


2020. évi határozatok

26/2020.(IV.02.) határozata - A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

27/2020.(IV.15.) határozata - Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

28/2020.(IV.22.) határozata - Mindszentkálla orvosi eszköz beszerzés pályázat

29/2020.(V.06.) határozata - Mindszentkálla, 358. hrsz út felújítás pályázat

30/2020(V.08.) határozat: A Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

31/2020.(V.18.) határozat: A Mindszentkálla, 1194. hrsz.-ú ingatlant érintő adásvételi ügyben a vevő személyének megváltozásáról

32/2020.(V.18.) határozat: A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásáról

33/2020.(V.18.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

34/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról

35/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása elfogadásáról

36/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

37/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

38/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

39/2020. (VI.15.) határozat: A Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

40/2020. (VI.16.) határozat: A 2019. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

41/2020. (VI.16.) határozat: A 2019. évi rendezvényekkel való elszámolásról

42/2020. (VI.17.) határozat: A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

72/2020. (XI.09.) határozat: Tapolca város tagfelvételi kérelmének elfogadásáról

73/2020. (XI.09.) határozat: A Veszprém-Balaton 2023 Európa kultúrális fővárosa programhoz való csatlakozásról

74/2020. (XI.09.) határozat: A Települési Értéktár Bizottság elnökének megválasztásáról

75/2020. (XI.09.) határozat: A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

76/2020. (XI.24.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés második módosításának elfogadásáról

77/2020. (XII. 04.) határozat: Településkép védelmi rendelet módosítására vonatkozó kérelemről

79/2020. (XII. 17.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

80/2020. (XII. 21.) határozat: 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

2020. évi rendeletek

5/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról rendelet >>   melléklet >>

6/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet: Mindszentkálla Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról rendelet >>   melléklet >>

10/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról rendelet >>

11/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról rendelet >>    melléklet >>

12/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelet: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2014. (X.15.) önkormányzati rendelete módosításáról rendelet >>

13/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelet >>