2024. július. 12, Izabella

Mindszentkálla Önkormányzatának hatályos és egységes rendeletei

5/2004. (VI.21.) rendelet: Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról | rendelet >>

10/2004. (VI.21.) rendelet: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról | rendelet >>

13/2004. (IX.20.) rendelet: A helyi hulladékgazdálkodási tervről | rendelet >>

11/2005. (XII.23.) rendelet: A temetőkről és a temetkezésekről | rendelet >>

9/2008. (VI. 6.) rendelet: A közterületek használatáról | rendelet >>

10/2010. (XII. 24.) rendelet: A szilárd hulladékkezelési díj meghatározásáról | rendelet >>

13/2011. (XII. 26.) rendelet: A szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról | rendelet >>

9/2013. (V. 27. ) rendelet: A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről | rendelet >>

11/2013. (IX. 20.) rendelet: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról | rendelet >>

13/2013. (X. 01.) rendelet: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról | rendelet >>

16/2013. (XI. 13.) rendelet: A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, annak szabályairól | rendelet >>

18/2013. (XI. 20.) rendelet: Az önkormányzati jelképekről és a településnév használatának rendjéről | rendelet >>

21/2013. (XI. 20.) rendelet: Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról | rendelet >>

24/2013. (XII. 23.) rendelet: A talajterhelési díjról | rendelet >>

6/2014. (V. 15. ) rendelet: Mindszentkálla Község Környezetvédelmi Alapjáról | rendelet >>

10/2014. (X. 15.) rendelet: A helyi adókról | rendelet >>

12/2015. (XI. 27.) rendelet: A környezetvédelemről | rendelet >>

14/2015. (XI. 27.) rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről | rendelet >>

7/2016. (X. 05.) rendelet: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról | rendelet >>

7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelet: A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről rendelet >>

9/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet: A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól rendelet >>

10/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról rendelet >>

18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet: A településkép védelméről rendelet >>   Településképi Arculati Kézikönyv >>

15/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelet: Az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről rendelet >>

2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetésről rendelet >>   melléklet >>

5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet: A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményeiről rendelet >>

12/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet: A képviselők tiszteletdíjáról rendelet >>

1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetésről rendelet >>   melléklet >>

9/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelet: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról rendelet >>

10/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról rendelet >>

2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet: A 2021. évi költségvetésről   rendelet >>   melléklet >>

5/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A falugondnoki szolgáltatásról  rendelet >>

6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról  rendelet >>

9/2021. (XII. 07.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról   rendelet >>

1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet: A 2022. évi költségvetésről   rendelet >>  

10/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelet: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről  rendelet >>  

2/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelet: A 2023. évi költségvetéséről  rendelet >>  

1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztségviselők 2024. évi illetményalapjáról  rendelet >>  

2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet: A 2024. évi költségvetéséről  rendelet >>  

4/2024 (V. 30.) önkormányzati rendelet: Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról  rendelet >>