2024. július. 12, Izabella

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2023. február 23. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23. (csütörtök) 14:10 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége

Meghívó>>


Napirend előtt:

Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a képviselő-testület által és a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása.
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

3. Beszámoló a Káli-medence Idősek Otthona 2022. évi feladatellátásáról, tevékenysé-géről, a Káli-medence Idősek Otthonában végzett szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető előterjesztés >> 
Csombó Zoltán polgármester

4. Káli-medence Idősek Otthona Cafetéria juttatási szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető előterjesztés >> 
Csombó Zoltán polgármester

5. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

6. Mindszentkálla, Petőfi u. 13. szám alatti közösségi színtér bérleti díj felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

7. 2023. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

8. Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

9. Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

10. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >> 

11. Mindszentkálla Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

12. Együttműködési megállapodás- pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátására
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

13. Ebrendészeti beszámoló 2022. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

14. Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>  

15. Beszámoló a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Szép László Sándor elnök


Zárt ülésen:

1. Tapolcai Rendőrkapitányság rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester


Mindszentkálla, 2023. 02. 16.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester