2024. július. 12, Izabella

Mindszentkálla Képviselő testületének ülése

2021. szeptember 28. ülés meghívója és előterjesztései

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 28. (kedd) 14:00 órától testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13. - Önkormányzat hivatalos helyisége.

Meghívó>>

Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

2. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>

3. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) számú Ör. rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>

7. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>

8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester előterjesztés >>   melléklet >>

9. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1., 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester előterjesztés >>


Mindszentkálla, 2021. 09. 23.

Tisztelettel:

Csombó Zoltán
polgármester